Vastuullisuus on kehitystä ja jatkuvaa parantamista

30.10.2020

Auraprint Oy on viime vuosien aikana panostanut voimakkaasti investointeihin, jotka tehostavat toimintaa ja laatua, ja joiden avulla myös ympäristökuormitusta voidaan alentaa. Uusi painotekniikka ja uudet jälkikäsittelylaitteet auttavat pienentämään materiaalihukkaa sekä lyhentävät kuntoonlaittoihin ja ajoihin käytettävää aikaa vähentäen samalla sähkön käyttöä. Investointimme moderniin värikeittiöön on minimoinut jätevärien määrän: käyttämättä jääneet värit palautetaan järjestelmään, ja niitä voidaan käyttää tulevissa töissä joko sellaisenaan tai muiden värien komponentteina. Uusi laatanvalmistuslaitteisto tehostaa laattojen tekoa ja vähentää laattamateriaalihukkaa, ja moderni laatta-arkisto taas auttaa säilyttämään laatat järjestyksessä ja hyväkuntoisina myös seuraaviin käyttökertoihin.

YMPÄRISTÖKUORMITUKSEN ALENTAMINEN

Tehostaminen, kierrätyksen lisääminen sekä panostus uusiutuvaan energiaan ovat tärkeässä osassa ponnisteluissamme kohti yhä ilmastoystävällisempää tuotantoa. Yrityksemme hiilidioksidipäästöt ovat liikevaihtoon suhteutettuna alentuneet vuodesta 2015 vuoden 2019 loppuun mennessä noin 13,8 %. Liikevaihto on samana aikana kasvanut n. 39 %. Tavoitteenamme on alentaa hiilidioksidipäästöjä edelleen. Vuoden 2020 toukokuussa tehdasrakennuksemme katolle asennettu 944 aurinkopaneelin aurinkovoimala on iso panostus uusiutuvaan energiaan. Voimalan maksimiteho on noin 260 kWp ja vuotuinen sähköntuotto noin 220 MWh. Aurinkoenergian käytöllä on mahdollista alentaa yrityksemme hiilidioksidipäästöjä jopa 35 tonnia vuodessa, joten uskomme tavoitteemme päästövähennyksestä toteutuvan myös tänä vuonna.

MERKITYKSELLISIÄ VALINTOJA

Pyrimme omalta osaltamme lisäämään ympäristön kannalta vastuullisempien materiaalien käyttöä painotuotteissa ottamalla uusia materiaaleja valikoimaamme ja tarjoamalla niitä vaihtoehtona asiakkaillemme. Tällaisia materiaaleja ovat mm. UPM Raflatacin SmartChoice™ –valikoiman uudet mäntyöljypohjaiset Forest PE ja PP –materiaalit sekä kierrätetystä muovijätteestä valmistetut PE PCR ja PP PCR –materiaalit. Valmistamamme Ravenwood Linerless –vyöte-etiketit ovat myös hyvä esimerkki tuotekehityksestä, joka tarjoaa mahdollisuuden pienentää ympäristökuormaa: vyöte-etiketeissä ei ole taustapaperia, joten jätteen määrä minimoituu. Tarjoamme pakkaavan teollisuuden asiakkaillemme myös helppoa tapaa tarrajätteen keräykseen ja kierrätykseen yhteistyökumppanimme kautta. Kerätty tarrajäte käytetään uusien materiaalien valmistamiseen. Kiinnitämme huomiota ympäristöasioihin sekä kierrätettävyyteen niin ikään painovärien ja muiden komponenttien valinnoissa.

VASTUULLISTA JOHTAMISTA

Eettisyys, ympäristöystävällisyys ja kestävä kehitys ovat keskeisiä tekijöitä Auraprint Oy:n jokapäiväisessä toiminnassa, ja edistämme yhtiössämme vastuullista johtamista arvojemme mukaisesti:

  • yhteistyö ja toisten arvostus
  • luotettavuus ja rehellisyys
  • jatkuva parantaminen ja kehitys
  • kannattavuus

Liiketoiminnassamme vastuullisuus tarkoittaa yhtiön kannattavan toiminnan turvaamista ja yhteiskunnallisen ja paikallisen hyvinvoinnin luomista. Panostamme henkilöstömme hyvinvointiin ja työturvallisuuteen, ja edellytämme myös toimittajiemme toimivan lakien ja hyvien eettisten periaatteiden mukaisesti. Johtamisjärjestelmämme perustuu ISO9001:2015 -standardiin.

       

Blogitekstin on kirjoittanut Auraprint Oy:n myyntipäällikkö Katriina Hieta
,

Takaisin