Katsaus pakkauspainon aineisto-ohjelmiin

25.7.2017

Uusimme aineisto-ohjeemme keväällä. Painoprosessi alkaa aina aineistosta, joten korkealaatuinen aineisto takaa parhaan lopputuloksen. Tästä syystä me Auraprintillä haluamme panostaa aineistoihin.

aineoisto-ohjlemat

Pakkauspainamisen aineistot luodaan pääosin kolmella ohjelmalla; InDesignilla, Illustratorilla ja ArtProlla. Kussakin ohjelmassa on vahvuutensa ja heikkoutensa, paljon vaikuttavat myös suunnittelijan tottumukset. Aineisto-ohjeen päivityksen ohella kävimme käytettävät ohjelmat kattavasti läpi. Erittelemme seuraavaksi ohjelmistoja ja niiden soveltuvuutta pakkauspainamiseen.

Toivottavasti tämä yhteenveto auttaa sinuakin valitsemaan seuraavaan aineistotyöhösi parhaat mahdolliset työkalut. Muistathan, että voit aina kysyä design coordinatoriltamme, taikka reprostamme apua aineistoasioissa. Aineisto ohjeen löydät täältä.

 

Adobe InDesign on ohjelmalehtien, esitteiden ja kirjojen taittamiseen. Ohjelmassa on erinomaiset taulukko- ja tekstiominaisuudet. Sillä on helppo lisätä kuvia, sekä kevyttä grafiikkaa. Hankalampaa on toteuttaa paljon grafiikkaa sisältäviä etikettejä huonojen piirto-ominaisuuksien vuoksi. Suuria tekstimääriä sisältävät etiketit taas ovat helppo toteuttaa, etenkin jos etiketeissä on yhteinen peruspohja, johon tulee vain vaihtuvia tekstiosia. InDesign soveltuu heikosti paino-originaalin tuottamiseen fleksolle, koska sen ominaisuudet eivät riitä flekson painopinnan valmistamiseen. InDesignista kirjoitettu painoasetuksellinen PDF on hyvä pohja paino-originaaliksi. Paras vaihtoehto kuitenkin on, että paino saa sekä painokelpoisen PDF-tiedoston, sekä tiedoston josta PDF on luotu.

Adobe Illustrator on ohjelma runsailla grafiikka-ominaisuuksilla, jolla on helppo tehdä painoaineistoja käytettäväksi yksittäin tai muissa ohjelmissa. Illustratorilla on mahdollista tehdä useampisivuinen tiedosto, mutta sen ominaisuudet tällä saralla eivät yllä samalle tasolle InDesign-ohjelman kanssa. Illustrator omaa monipuoliset piirto- ja tekstinmuotoiluominaisuudet, joten ohjelmalla on helppo toteuttaa näyttäviä, paljon graafisia elementtejä, kuvia, sekä tekstejä sisältäviä etikettejä. Illustrator pystyy avaamaan muilla ohjelmilla tallennettuja PDF-tiedostoja muokattavaan tilaan, tosin kaikki muokkausominaisuudet eivät silloin ole käytössä. Ohjelmalla pystyy tallentamaan täysin natiivin PDF-tiedoston, joka avautuu Illustratorissa kuten aito Illustrator-tiedosto, jolloin taas kaikki muokkausominaisuudet ovat käytettävissä. Flekson tarpeisiin ohjelmassa on ominaisuuksia, joita käyttämällä saa tuotettua keskinkertaisen flekson paino-originaalin.

Esko ArtPro on monipuolinen pakkausrepron työkalu, jossa on erinomaiset grafiikka- ja kuva-ominaisuudet. Ohjelma on tarkoitettu pakkaavan teollisuuden työkaluksi ja sillä on helppo tuottaa fleksolle hyvää ja helposti painettavaa painopintaa. ArtPro avaa PDF, PostScript tai EPS -tiedostoja ja tekee niistä ohjelmalla muokattavia tiedostoja. Ohjelman sisältämällä viivakoodiosiolla toteutettu viivakoodi voidaan optimoida vastamaan painatuksen vaatimuksia. Mikäli työ painetaan metalloidulle tai kirkkaalle läpinäkyvälle materiaalille, on painatuksessa tarvittava valkoinen osaväri helppo lisätä tuotteelle. Ohjelma näyttää painovärit kuten ne on tarkoitus painaa, esim. värien läpinäkyvyys on koko ajan päällä, mikä helpottaa ongelmakohtien löytämistä. Ohjelman monipuolinen painatuksen ongelmakohtia ennakoiva automatiikka helpottaa huomattavasti työn valmistamista painatukseen. esim. liian ohuiden viivojen paksunnos, sekä automaattinen värien allemenojen (trapping) tekeminen. ArtPron monipuolinen sarjoitustyökalu mahdollistaa optimaalisen painosarjan valmistamisen.

Esko ArtPro+ on ArtPro-ohjelman seuraava kehitysaskel. Se on PDF-editori, jolla voidaan muokata PDF –tiedostoja samoin kuin Illustrator-tiedostoja, mikäli ne on tallennettu PDF-yhteensopivaksi. Ohjelmaan aukeavat myös ArtPro-tiedostot. Ohjelmaa on vielä kehitysvaiheessa mutta jo nyt sillä voi toteuttaa samoja työvaiheita kuin ArtPro-ohjelmalla. Suurin ero ArtPro:n ja ArtPro+:n välillä on käyttöliittymässä. ArtPro+ on pyritty tekemään helpoksi omaksua ArtPro:n jälkeen, se on myös optimoitu käyttämään nykyaikaisen tietokoneen resursseja mahdollisimman hyvin.

 

 

Olli Salmela
Repro, Auraprint Oy

Olli Salmela on kokenut reprotyön ammattilainen. Tekstin on referoinut Hilma Larkela Ollin ja muun reprotiimin aineistosta.

Takaisin