Investoimme voimakkaasti

30.1.2017

Auraprint Oy:n pitkäjänteinen työ pakkausteollisuudessa ja teollisuuden alkanut nousu näkyy voimakkaasti Auraprintin painotuotteiden kysynnässä. Vuonna 2017 Auraprint lisää tuotantokapasiteettiaan automatisoimalla prosessejaan, investoimalla koneisiin ja kehittämällä organisaationsa osaamista.

Vuonna 2017 on käyttöönotossa yhteensä yli kahden miljoonan euron investoinnit. Yhtiö on investoinut automaatioon, laadunhallintaan, levynvalmistukseen, digi- ja fleksopainotekniikkaan. Myös jälkikäsittelyn työnkulku on virtaviivaistunut ja automatisoitunut kolmen uuden linjan avulla. Kevään 2017 aikana tilauksen kulun ja tuotannon tehokkuus nousevat edelleen Lean-toimintamallien käyttöönoton myötä.

Henkilöstö on ollut mukana motivoituneena ja tyytyväisenä investointien toteuttamisessa. Investointi­projektien kanssa samanaikaisesti on lisätty henkilöstön ammatillista osaamista koulutusyhteistyöllä useiden eri tahojen kanssa.

Investointiprojektien päätoimittajina toimivat olleet Bobst, Grafotronic ja KTA. Tehdyt investoinnit ja koulutusyhteistyö vahvistavat Auraprintin asemaa Suomen monipuolisimpana ja johtavana etikettipainajana.


Takaisin