Työturvallisuus

Auraprintissä turvallinen työympäristö on tärkein toiminnallinen tavoitteemme. Oman henkilökunnallemme, meillä vieraileville yhteistyökumppaneille ja asiakaille on laadittu Auraprint Oy:n turvallisuus- ja hygieniaohjeet. Niiden noudattamiseen sitoudutaan allekirjoituksin.

Tavoitteena, että meidän jokaisella työntekijällä on turvallinen työympäristö. Pyrimme, ettei meillä tapahdu yhtään työtapaturmaa.  Parannamme jatkuvasti tuotantotilojemme siisteyttä. Siisteys on meille turvallisuutta, elintarviketurvallisuutta, toisen työntekijän huomioonottamista ja tehokkuutta.

Yrityksessämme toimii työsuojelutoimikunta, joka suorittaa säännöllisesti työturvallisuus- ja kemikaaliriskien kartoituksia. Täytämme kaikki turvallisuuteen liittyvät lakisääteiset vaatimukset. Niiden päälle ylläpidämme toimivaa läheltä piti-raportointijärjestelmää. Analysoimme tapahtuneet tapaturmat ja läheltä piti -tilanteet ja ryhdymme tarvittaviin välittömiin korjaaviin toimenpiteisiin. Ns. capa-kokouksissa analysoimme myös ennalta ehkäisevien korjaavien toimenpiteiden mahdollisuudet.