Laatu- ja ympäristöjärjestelmä

Auraprint Oy:n tuotantolaitoksella on sertifioitu ISO 9001 laatujärjestelmä, joka tukee toiminnan systemaattista parantamista ja seurantaa.

Laatupolitiikkamme

Valmistamme ja markkinoimme tarroja, tuote-etikettejä, lipputuotteita ja lomakkeita.
Noudatamme toiminnassamme seuraavia arvoja

  • Yhteistyö ja toisten arvostus
  • Luotettavuus ja rehellisyys
  • Jatkuva parantaminen ja kehitys
  • Kannattavuus

Täytämme asiakkaidemme odotukset ja vaatimukset. Meillä on riittävät resurssit ja osaava, koulutettu ja motivoitunut henkilöstö. Huomioimme toiminnassamme ympäristö- ja työturvallisuusvaatimukset.

Auraprint Oy:n ympäristöpolitiikan pääperiaatteita ovat ympäristövastuu, energia- ja ympäristötehokkuus, kestävien tuotantoperiaatteiden edistäminen sekä toimittajien ympäristövastuun edellyttäminen. Auraprint Oy on parantanut energia- ja materiaalitehokkuutta jo vuosien ajan ja investoi voimakkaasti prosessien tehostamiseen.

Tärkeimmät näitä tavoitteita tukevat projektit ovat olleet ”me&aura” ja sitä tukevat järjestelmät. Uusiutuvista raaka-aineista valmistetut tuotteemme tarjoavat vaihtoehdon hiili-intensiivisemmille tuotteille. Kestävän kehityksen periaatteisiin kuuluu ympäristövastuun ohella myös kokonaisvaltainen liiketoiminnallinen, taloudellinen ja sosiaalinen vastuu.