Henkilöstö

Auraprint Oy arvostaa työntekijöitään, ja meille henkilöstö on yksi pitkän aikavälin kannattavuuden ja yritystoiminnan menestyksen avaintekijöitä. Sen lisäksi, että luomme työhyvinvointia, toimimme myös aktiivisesti paikallisyhteisöissä ja yhteiskunnassa. Toimimalla vastuullisesti suhteessamme sidosryhmiimme pystymme luomaan kokonaisvaltaista hyvinvointia. Kiinnitämme jatkuvasti huomiota tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioihin.  Tarjoamme henkilöstöllemme kattavat työterveydenhuoltopalvelut ja mahdollisuuden tasokkaaseen työpaikkaruokailuun.  Ylläpidämme jatkuvaa ammatillista koulutusta ja järjestämme säännöllisesti erilaisia henkilöstötapahtumia.   Työturvallisuudesta huolehtiminen on meillä avainasia, kirjalliset turvallisuusohjeet ja käytännön toimet koskevat sekä omaa henkilökuntaamme, että meillä vierailevia henkilöitä.