Eettisyys

Noudatamme kaikessa toiminnassamme kansallista lainsäädäntöä, toimintaamme säätelevät myös alan työehtosopimukset ja vakiintuneet toimintatavat. Kaikenlainen lahjonta, rahanpesu, korruptio ja laittomat kauppaa rajoittavat käytännöt ovat ehdottomasti kiellettyjä. Auraprint Oy ei hyväksy lapsityövoiman käyttöä tarkoittaen työtä, jonka tekijä on alle 15-vuotias ta ILO:n yleissopimuksen 138 artiklassa 2.4 määritetyissä maissa alle 14-vuotias.

Edellytämme myös, että toimittajamme noudattavat toimintaperiaatteita, joissa korostetaan ihmisoikeuksia ja työympäristön turvallisuutta sekä kielletään lapsityövoiman käyttö.