Vastuullisuus

Eettisyys, ympäristöystävällisyys ja kestävä kehitys ovat keskeisiä tekijöitä Auraprint Oy:n jokapäiväisessä toiminnassa, ja edistämme yhtiössämme vastuullista johtamista arvojemme mukaisesti:

  • yhteistyö ja toisten arvostus
  • luotettavuus ja rehellisyys
  • jatkuva parantaminen ja kehitys
  • kannattavuus

Liiketoiminnassamme vastuullisuus tarkoittaa yhtiön kannattavan toiminnan turvaamista ja yhteiskunnallisen ja paikallisen hyvinvoinnin luomista. Panostamme henkilöstömme hyvinvointiin ja työturvallisuuteen, ja edellytämme myös toimittajiemme toimivan lakien ja hyvien eettisten periaatteiden mukaisesti. Tuotteemme ja niiden raaka-aineet ovat kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia ja kierrätettäviä, ja tuotantoprosesseissamme käytämme parasta ja ympäristöystävällisintä tekniikkaa. Johtamisjärjestelmämme perustuu ISO9001:2015 -standardiin. Noudatamme YK:n Global Compact -aloitetta, joka korostaa ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia, ympäristövastuuta ja korruption torjumista. Lisäksi yhtiö tukee YK:n yleistä ihmisoikeuksien julistusta sekä kansainvälisen työjärjestön (ILO) keskeisiä yleissopimuksia.