close X
background image

Kvalitetsfärgband för olika ändamål

Har du en värmetransferprinter? Skriver du ut på papper eller plast, dekal eller rulle? Ska utskriften tåla gnuggning, skrapning eller kanske ånga? Via Auraprint Oy kan du beställa kvalitativa färgband för många slags ändamål och för många skrivarmodeller.

Auraprint importerar och förmedlar mångsidigt sortiment av spanska Vellerino SDI:s färgband. Printers modell och material som skrivs ut definierar långt vilket färgband som är lämpligt. Även utskrivningshastighet och -temperatur samt till exempel kraven på kemikalie- eller fukttålighet påverkar valet. Bandets kvalitet är en viktig faktor för att uppnå ett lyckat och tåligt utskrivningsresultat. I sortimentet finns färgband för ändamål inom såväl livsmedelsindustrin, dryckesindustrin, laboratorier som även logistik.

Vaxband lämpar sig för utskrivning av grundläggande pappersetiketter, då utskrivningsresultatet inte utsätts för kemisk eller mekanisk påfrestning. De är en bra och förmånlig lösning för till exempel utskrivning av många av logistikens dekaler samt produktdekaler.

Vax-hartsbandens utskrift tål bättre gnuggning och skrapning, och detta slags band lämpar sig för utskrift på många slags material från obestruket papper till plaster.

Hartsband är den bästa lösningen för krävande objekt, när utskriften ska tåla bl.a. ånga, nedfrysning eller alkohol. Utskriften tål utan kladdighet höga temperaturer, bl.a. autoklavsterilisering

Nästa produkt:

Produkter

Självhäftande etiketter Duoskiktsetiketter Foliering och andra effekter på etiketter Variabel information Ravenwood-etiketter Wrap-around –etiketter för flaskor Krympetiketter (sleevers) Omslag och film Etiketter och blanketter för logistik Kvalitetsfärgband för olika ändamål Biljetter Offertförfrågan