Produkter

En produktetikett eller -lapp är en viktig del av produktens image. En bra etikett fäster konsumentens uppmärksamhet och hjälper produkten att sticka ut ur mängden, den lockar till inköp och berättar det väsentliga om produktens innehåll samt hållbarhet och användning. Våra viktigaste produkter är tryckarbeten förknippade med märkning av olika produkter och tjänster i allt från biljetter och förslutaretiketter till shrink sleeves. Till vårt produktsortiment hör även blanketter för logistik och kontor. Vi tillverkar etiketter till olika branscher från livsmedelsindustri till alkoholindustri och från kosmetikindustri till kemisk industri. Vi har mångsidig teknik och ett brett materialurval.