Portalen me&aura

Vägen till en lättare inköpsprocess och hantering av original

Me&aura är en webbtjänst för Auraprints kunder. Som användare kan du se ditt företags produkter inklusive original, göra och följa upp beställningar samt korrektur. Tjänsten är tydlig och lättanvänd. Den förenar stegen i beställnings-leveransprocessen på ett nytt sätt. Vi är närmare köparen – och köparen närmare oss.

I själva verket är me&aura en liten del av ett större utvecklingsprojekt. Genom me&aura och de anknutna reformerna vi gör i arbetssätten strävar vi efter att snabba upp och anpassa vår verksamhet till en föregångarnivå. Du betjänas även i fortsättningen av experterna inom försäljningen och på vårt servicecenter, och de använder också me&aura.

De mångsidiga sökfunktionerna gör användningen av tjänsten snabbare och köpprocessen hålls tydlig. Uppföljningen av korrektur på korrekturssidan har gjorts enkel. Vi har under sommaren 2015 reformerat själva korrekturförfarandet och det är direkt kopplat till me&aura för att göra korrekturtrafiken transparent även för organisationens övriga delar hos er och oss.

Starta enkelt ett nytt produktprojekt via me&aura. Med verktyget Ny produkt laddar du upp ett projekt och skickar det till oss. Sedan kan du följa med hur projektet framskrider i me&aura och den tillhörande kommunikationen sker smidigt.

Låter det bra? Välkommen som användare!

Gå till portalen här ›

Läs Användarvillkoren > och Dataskyddet innan du registrerar dig.
Registerbeskrivning för webbtjänsten ›
me-aura_iso