Prepress

I frågor som gäller nya original betjänas du av vår kompetenta personal i repron på adressen repro@auraprint.fi, per telefon +358 207 917 788. Du hittar svar på de vanligaste frågorna under punkten Anvisningar och överföring av filer.

I portalen me&aura hittar du de senaste tryckoriginal som tidigare tryckts hos Auraprint. Originalen hanteras smidigt och tydligt via denna kanal: både du och vi på Auraprint ser samma version av originalet, så det är lätt att diskutera till exempel ändringar som behöver göras. Beställningar och korrektur förmedlas också via portalen. Du kan logga in på me&aura med det användarnamn och lösenord som getts till ditt företag. Om företaget inte ännu har fått dessa, ber vi dig kontakta vår kundtjänst, asiakaspalvelu@auraprint.fi.
me-aura_iso