close X
background image

Prepress

Vid frågor beträffande nya material betjänas ni av den kunniga personalen vid vår repro på adressen repro@auraprint.fi, per telefon 0207 917 788. Svar på de vanligaste frågorna hittar du på punkten Materialanvisningar och överföring av material.

I Me&aura -portalen hittar du de senaste tryckmaterial som ditt företag låtit trycka på Auraprint. Materialhantering via portalen är smidigt och tydligt: både du i ditt företag och vi på Auraprint set samma materialversion, så det är enkelt att till exempel diskutera behövliga förändringar.  Även kommunikation gällande beställning och utdrag går via portalen. Du kan logga in på Me&aura med det användarnamn och lösenord som ditt företag fått. Ifall ditt företag inte ännu fått dessa ska du kontakta vår kundservice, asiakaspalvelu@auraprint.fi.

Materialanvisningar

Genom att följa nedanstående anvisningar säkerställer vi att arbetet framskrider smidigt, och undviker extra arbete och eventuella extra kostnader.

Bilder på spolningsriktningar hittar du här.

Skicka in material

– Via e-post till adressen: aineistot@auraprint.fi

– Via Me&aura –portalen.

– Ifall filstorleken överskrider 20Mb bör du kontakta vår repro.

– Skicka in allt material för arbetet på en gång

Materialet namn

– Kundens namn

– Auraprints produktkod (Auraprint T-kod) ifall du har den

– Produktens namn / beskrivning av produkten

Anvisningar för tryckmaterial

Allmänt

Materialet i storlek 1:1

Tillskurningsmån min. 2mm

Färger

I fyrafärgsarbeten används processfärger (CMYK)

CMYK-färgprofil: FOGRA 39

Fyrfärgssvart rekommenderas inte att användas (Registration -black)

Extra färger ska namnges enligt följande:

Pantone-färger ska namnges tydligt i formen: PANTONE + nummer + C (coated) / U (uncoated). Till exempel: PANTONE 2007 C

Obs. Pantone C och Pantone U -färgkartornas nyanser skiljer sig från varandra. Designern ska välja Pantone -nyanserna från C- eller U -biblioteket enligt arbetets material. Vid behov kan du be repro om noggrannare instruktioner för ibruktagande och namngivning av extra färger.

Bilder

Rekommenderad resolution för fyrfärgsbilder är min. 300dpi

Bildformat som stöds: TIFF, EPS, JPG eller PSD

Grafik och element

Linjernas kraftighet minst 0,2 mm

Grafiska element, såsom logo, rekommenderas vara i vektorform.

I material som ska formskäras ska man definiera skild skärningslinje med namnet ”stans”.

Observera att stanslinjen ska bestå av ett enhetligt streck.

Be om noggrannare instruktioner vid behov

Fonter

Fontstorlek ska vara i enlighet med aktuell standard inom förpackningsindustrin.

Fonten ska vara i formen Adobe Font Folio 9 eller Font Folio Opentype, om de är inkluderade

Ifall man använder annan font ska de levereras med materialet eller omvandlas till grafik

Observera att efter omvandling till grafik kan vi inte längre göra textkorrigeringar i filen

Observera att extra arbete som orsakas av material som inte duger för tryck är arbete som faktureras, om man inte kommit överens om annat.

Repro kontaktuppgifter

Förfrågningar: repro@auraprint.fi

Material: aineistot@auraprint.fi

Telefon: 0207 917 788

Senaste referenser

Kolla in våra senaste referenser. Klicka på bilden för att läsa mer.