Satsningar på kvalitet, effektivitet och säkerhet

28.1.2016

Vi håller på att genomföra en omfattande reform även inom produktionen: vårt nya färgkök möjliggör en ännu noggrannare definition och återgivning av färgtoner. Arrow-projektet ökar effektiviteten inom produktionen, och vi strävar även efter att minska spillet. Inom livsmedelssäkerheten framskrider vårt HACCP-projekt, och instruktioner samt definitioner uppdateras. Portalen me&aura ger effektivitet och transparens gällande hanteringen av korrektur och uppföljning av beställningar. Allt detta ska effektivisera vår verksamhet men även vara till nytta för våra kunder genom en ökad flexibilitet, kvalitet och uppföljningsbarhet!


Tillbaka