Historia

Trycksaker med 130 års erfarenhet

Auraprint Oy har en lång erfarenhet av tryckbranschen: företagets rötter sträcker sig till år 1886, när Aura-tidningen fick tillstånd att grund ett boktryckeri. Firmanamnet blev Auran kirjapaino. Vi har alltid satsat kraftigt på produktutveckling på Auraprint. Vi har hittat nya, växande produktområden i tid och vågat investera i dem. År 1954 inleddes produktion av kedjeblanketter på Auraprint och Auraprint var länge känt som en blankettleverantör. På 1970-talet kom datablanketter med i bilden och 1987 inleddes produktion av rulletiketter.

1990-talet förde med sig en kraftig tillväxt genom företagsförvärv. Tyngdpunkten för produktionen försköts i allt större grad mot trycksaker förknippade med märkning av produkter och tjänster. På 2000-talet har vi hittat nya produktområden inom tryck av plastfilmer (wrap-around-etiketter och sleevers). Under de senaste åren har investeringarna i digital teknik varit viktiga och korrekta beslut: den digitala produktionens andel växer ständigt och genom att kombinera digitaltryck med traditionella trycktekniker kan vi i det mesta betjäna våra kunders behov av produktmärkning.