close X
background image

Företag

Auraprint Ab är ledande och innovativt tryckeri med etikettlösningar som specialitet. Våra huvudprodukter är tryckta produktdekaler, otryckta blancodekaler, wrap around -etiketter, Ravenwood-banderoller, krympetiketter, olika slags specialetiketter och tryckta förpackningsfilmer. Även biljetter och blanketter ingår i vårt produktsortiment.

Vi har lång erfarenhet som stenfotsbutik. Vi är mångsidiga, innovativa och investerande – vi vill erbjuda våra kunder det bästa kunnandet inom branschen. Vår personal består av ca 95 anställda och år 2020 har vi en omsättning på ca 17 miljoner euro. Vårt produktionsverk ligger i Åbo. Försäljningskontor finns utöver Åbo även i Vanda.

Tryckta produkter med 135 års erfarenhet

Auraprint Ab har lång erfarenhet från tryckbranschen: företagets rötter sträcker sig till år 1886, då Aura-tidningen fick tillstånd att grunda ett boktryckeri.  Företagsnamnet blev Auran kirjapaino.

På Auraprint har man alltid satsat hårt på produktutveckling.  Nya, växande produktområden har hittats i tid och man har vågat investera i tillverkning av dessa. År 1954 påbörjade man i Auraprint kedjeblankettsproduktion och Auraprint var länge känt som blanketthus. På 1970-talet kom ADB-blanketter med och år 1987 började man med rulldekalproduktion.

1990-Talet förde med sig kraftig tillväxt genom företagsköp.  Produktionens tyngdpunkt övergick alltmer till tryckprodukter i samband med markering av produkter och tjänster. På 2000-talet har man hittat nya produktområden i tryckning av plastfilmer (wrap-around -etiketter och krympetiketter). Investeringar i digital teknik har under de senaste åren varit viktiga och korrekta beslut: den digitala teknikens andel växer hela tiden och med en kombination av digitala och traditionella trycktekniker kan vi i bred mån svara till våra kunders behov inom produktmarkering.