close X
background image

Blogg

En titt på i dag och in i framtiden – intervju med Ilkka Ylipoti i Pakkauslehti

Vår webbplats första bloggartikel är ett referat av en intervju med vår verkställande direktör Ilkka Ylipoti för Pakkauslehti. Artikeln skrevs av Aino Laine.

I distansarbetsmode i över ett år, kundmöten med mask på ute på lastbryggan och färre arbetsresor. Detta har vardagen i Auraprint i Åbo bestått av den senaste tiden, och vi ser redan fram emot återgång till normal dagordning. – Det normala kan dock förändras permanent, eftersom man inom alla branscher måste överväga noggrannare än förr bland annat hur mycket man har möten på plats, förutsäger Auraprints verkställande direktör Ilkka Ylipoti.

Satsningar på effektivare arbete

Det kommer nya produkter på marknaden i allt snabbare takt, vilket har under de senaste åren synts som ökat tryckbehov hos kunder.  Till exempel finns det, i och med utvecklingen av tryckteknologierna, bättre möjligheter för modernisering av produktimage än tidigare.  På Auraprint innebär detta i praktiken att antalet kundmöten ökat markant. Efter föregående vår har man förstås varit tvungen att skära ner antalet fysiska möten, men man har i stället fått nya verktyg. Kundmöten har ofta arrangerats på distans och vid personliga möten har man emellanåt behövt vara kreativ – möten kan vid behov hållas exempelvis ute på lastbryggan.

  • Kundservice är Auraprints styrka som man ständigt satsar på. Kundsamarbete är viktigt särskilt på grund av servicens karaktär: alla produkter är skräddarsydda för varje enskild kunds behov, så kommunikationen måste vara god.

Det har även gjorts maskinköp under det senaste året för att effektivisera produktionen och förbättra arbetskvaliteten. Förra våren fick vi en ny skivtillverkningsmaskin, och i år har man i tryckerisalen satsat på digitaltryckmaskinerna. Ny teknik möjliggör bredare urval av specialfärger och nu är det möjligt att även på digitaltrycksidan använda metallnyanser. Därtill håller man som bäst på att ta i bruk redan den andra Ravenwood Linerless -maskinen, med vilken man tillverkar bland annat sådan banderoll utan bakgrundspapper som används färdigmatsförpackningar, och vilken även är en av våra största försäljningsartiklar.

För att stöda kvalitetskontroll har man på Auraprint därtill övergått till att använda kamerateknik. Varje produkt kontrolleras med hjälp av kameror, så att de felaktiga produkterna kan plockas bort. Med betydande investeringar har man kunnat förbättra både arbetskvaliteten och kundservicen.

Stöd från internationellt samarbete

Auraprint är som enda nordeuropeiska etikettproducent delägare i de europeiska dekaltryckhusens samarbetsföretag Concorda Labels. Företagen konkurrerar inte sinsemellan utan har ett tekniskt samarbete och koordinerar inköp.

  • Samarbetet stärker bland annat vår leveranssäkerhet, alltså har vi ryggen tryggad även då om det skulle ske något kritiskt med vår egen produktion.

Det digitala ersätter inte etiketten

Den grafiska branschens långvariga stötesten, digitalisering, påverkar inte etikettbranschen lika kraftigt som andra aktörer.

  • Etiketter kan inte riktigt ersättas digitalt, och hos oss syns digitaliseringen främst i produktionsprocesserna, i digitalisering av verksamheten, konstaterar Ilkka Ylipoti.

Förändring på marknaden och i konsumtionsvanor påverkar även förpackningar och etiketter, vilket man är medveten om på Auraprint.  På butikshyllan har förpackningarnas utseende och informationsinnehåll en stor inverkan på köpbeslutet, men situationen är en annan i webbhandeln. Det är intressant att se om förpackandet i fortsättningen går mer mot att sälja produkter i multipack, varvid det räcker att nödvändig information finns endast på försäljningsförpackningen och enskilda produkter markeras inte längre.

Förpackningsmarkeringar konkurrerar om tryckytan

Etiketterna har ersatt mycket av direkttryck på förpackningen, bland annat därför att de är enklare att uppdatera.  På krymp- och banderolletiketterna finns det mycket tryckyta, och med hjälp av dem får man mer spelrum i butiksplacering, då produktinformation och visuell prägel på exempelvis traditionella köttfärsförpackningar kan utöver ovansidan även finnas på förpackningens sida. Hos Auraprint kan man fortsätta trycket även på etikettens adhesivsida, varvid tryckytan växer.

Antalet markeringar som krävs på förpackningar har vuxit och växer fortsättningsvis. Därtill vill många kunder ha variabel information på förpackningarna. Digitalt tryck möjliggör små satser, så på så sätt kan man enkelt genomföra till exempel olika slags kampanj- eller tävlingsetiketter.

Sortering och återvinning av förpackningar tas på etikettmarknaderna i beaktande genom materialval. För att återvinning ska vara möjligt, använder man antingen en etikett som motsvarar förpackningens material eller alternativt så annorlunda material att förpackningen och etiketten är i återvinningsprocessen lätta att separera från varandra.

Återgång till ”det nya normala”

För ett år sedan såg man i Auraprints försäljning en tydlig pik, då alla företag som bara kunde började tillverka och buteljera handdesinficeringsmedel samtidigt som konsumenternas tillfälliga hamstringsiver gav uppsving åt livsmedelsindustrins produktion.  Detta ökade naturligtvis även efterfrågan av etiketter, men nu har situationen åter jämnat ut sig.

Vissa branschers nöd syns i viss mån även i Auraprints verksamhet, inträdesbiljetter och evenemangsband som företaget tillverkar används ju inte vid livestream.

En kundgrupp, dvs. små bryggeriers etikettbehov har betydligt minskat då efterfrågan sjunkit som följd av restaurangrestriktionerna. Dock är deras och evenemangsverksamhetens andel av vår totala produktion relativt liten, berättar Ilkka Ylipoti.

Produktionen har även under undantagstiden rullat på som vanligt vid Auraprint, men man ser redan fram emot återgång till vanlig vardag. När corona lättar återgår man till det normala, men det normala kommer troligen permanent förändras, och till exempel face to face -mötenas värde kommer att stiga i framtiden, funderar Ylipoti.

Blogg

Förebyggande åtgärder och kvalitetsrespons i kvalitetsgranskningen – intervju med Hanne Palomäki, kvalitetsansvarig på Auraprint En titt på i dag och in i framtiden – intervju med Ilkka Ylipoti i Pakkauslehti