Ansvar

Etik, miljövänlighet och hållbar utveckling är viktiga faktorer i Auraprint Oy:s dagliga verksamhet, och vi främjar ansvarsfull ledning i bolaget i enlighet med våra värderingar:

  • samarbete och respekt för varandra
  • pålitlighet och ärlighet
  • kontinuerlig förbättring och utveckling

I vår verksamhet betyder ansvar att bolagets lönsamhet tryggas och att samhällelig och lokal välfärd skapas. Vi satsar på personalens välbefinnande och arbetarsäkerhet, och vi förutsätter att också våra leverantörer verkar enligt lag och goda etiska principer. Våra produkter och deras råmaterial följer principerna för hållbar utveckling och de kan återvinnas. I produktionsprocesserna använder vi den bästa och miljövänligaste tekniken. Vårt ledningssystem baseras på standarden ISO 9001:2015. Vi följer FN:s Global Compact-initiativ, som betonar mänskliga rättigheter, arbetstagarnas rättigheter, ansvar för miljön och bekämpning mot korruption. Dessutom stöder bolaget FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter samt den internationella arbetsorganisationens (ILO) centrala konventioner.