close X
background image

Blogi

Pakkauksista ja niihin liittyvästä sääntelystä ennen, nyt ja tulevaisuudessa

Saimme elokuun lopussa Auraprinttiin mielenkiintoista ja tuoretta pakkausalan tietoutta, kun Suomen Pakkausyhdistyksen toimitusjohtaja Antro Säilä sekä Suomen Pakkaustuottajat Oy:n Eija Jokela kävivät pitämässä koulutusta ja keskustelemassa myynti- ja asiakaspalvelutiimimme kanssa. Halusimme varmistaa ja parantaa tietojamme esimerkiksi SUP-direktiivin sekä kierrätysasioiden osalta, ja aamupäivä antoikin paljon uutta tietoa ja ajattelemisen aihetta. 

Pakkausten historiaa

Alkuun lähdettiin pakkausten historiasta: viiniamfora on ollut käytössä jo 1400 eaa, lasipullo noin ajanlaskun alusta. Eli pakattu on pitkään. Säilyketölkki on niinkin kaukaa kuin vuodelta 1810 ja nestepakkauskartonki vuodelta 1900. Parkesiini eli ensimmäinen luonnon raaka-aineista valmistettu muovi esiteltiin vuonna 1862. Ensimmäinen synteettinen muovi, bakeliitti, taas aivan 1900-luvun alussa. Kertakäyttöpakkausten aikakausi alkoi 1950-luvulla. Kaikki nämä keksinnöt ovat tuoneet uusia mahdollisuuksia ja helpotuksia tuotteiden säilymiseen, myymiseen ja käyttämiseen.

Pakkausregulaation kehitystä

Nykypäivänä on selvää, että tuotteiden pakkaamiseen käytetyt materiaalit ja kertakäyttöpakkaukset ovat hyvistä käyttöominaisuuksistaan huolimatta valtavasti ympäristöä kuormittava tekijä. Mitä vähemmän pakkausmateriaalia käytetään ja mitä paremmin sen voi käyttää uudelleen, sen parempi.

Kävimme läpi pakkauksia koskevan regulaation historiaa, jossa ympäristönäkökulma on otettu huomioon oikeastaan vasta tuottajavastuusäädöksissä 1980-luvulla. 2000-luvulla pakkauksia koskevaan regulaatioon tuli mukaan ympäristönsuojelu, ja huomio kiinnitettiin erityisesti muovien aiheuttamiin ympäristöhaittoihin. Kiertotaloustavoitteet, säädökset kertakäyttömuoveista sekä uusimpana kertakäyttöpakkausdirektiivi ovat isoja askelia ja hyviä tavoitteita erityisesti suurimman ympäristön kuormittajan eli muovien vähentämisessä. Uuden SUP-direktiivin kiellot mm. muovipillien ja kertakäyttöisten muoviruokailuvälineiden osalta sekä vaatimukset muovikorkkien pakkauksessa kiinnipysymisestä ovat jo tulleet kuluttajillekin tutuiksi. Uudet säädökset ja tavoitteet pakkausten kierrätettävyyden ja uudelleen käytön lisäämisestä ovat hyväksyntäkierroksella, samoin direktiivi vihreiden väittämien yhdenmukaistamisesta ja sääntelystä.

Vaikutukset pakkausalaan

Tuotteita pakkaavien yritysten sekä erilaisia pakkauksia valmistavien yritysten on seurattava tarkasti uusien säädösten etenemistä ja niiden vaikutuksia omaan tekemiseensä. Välillä tämä on - kuten Antro Säilä hyvin kiteytti – nuorallatanssimista. Miten hyvin pakkaus toimii kiertotaloudessa, pystytäänkö pakkausmateriaalin käyttöä vähentämään, tuleeko uusia velvoitteita tai kieltoja, jotka vaikuttavat tuotteen pakkaamiseen? Kiellot, rajoitukset ja muutokset tavoittelevat kaikki ympäristökuormituksen vähentämistä, mutta välillä on vaikea tietää, mitkä oman toiminnan vaikutukset ovat ympäristön kannalta oikeasti merkittäviä.

Selvää on, että ilman pakkausta ei kovinkaan montaa tuotetta voi kaupassa myydä. Hyvä pakkaus suojaa tuotetta, pidentää tuotteen käyttöikää ja kertoo kuluttajalle tarvittavat tiedot tuotteesta. Nämä asiat eivät saisi vaarantua esimerkiksi muovin vähentämisen seurauksena mm. ruokahävikin kasvuna. Antro Säilä piti myös tärkeänä, että pakkauksia koskevaa sääntelyä tehtäisiin pitkäjänteisesti, että päätökset perustuisivat oikeaan, tutkittuun tietoon ja että ohjeet olisivat täysin selkeitä (mm. kertakäytön määritelmä). Pakkausten hyvien ja huonojen puolien välillä tasapainoilu, sekä uusien, ympäristöystävällisempien pakkausmateriaalien kehittäminen ja toisaalta pakkausten kierrätettävyyden lisääminen, ovat joka tapauksessa avainasioita pakkausalan tulevaisuuden kannalta.

Etikettitoimittajan rooli

Etikettitoimittajan rooli pakkausten ympäristökuorman vähentämisessä on melko pieni, koska etiketti on vain pieni osa pakkausta. Meidän tehtävämme on pysyä mukana uusien etikettimateriaalien tarjonnassa, esimerkiksi kertoa asiakkaillemme kierrätysmateriaaleista ja biopohjaisista vaihtoehdoista sekä tuotevaihtoehdoista, joista syntyy mahdollisimman vähän jätettä etiketöinnissä. Tärkeää on myös huomioida pakkaus kokonaisuudessaan, eli tarjota etikettimateriaaliksi mielellään samaa materiaalia kuin itse pakkaus on. Myös helposti irrotettavat, vesiliukoiset liimat auttavat kierrätyksessä. Meillä on tieto esimerkiksi Palpan hyväksymistä etikettimateriaaleista niin PET-pulloille, tölkeille kuin lasipulloillekin. Olennaista on myös, että pakkauksesta tai etiketistä löytyy selkeät kierrätysohjeet, jotta kuluttaja tietää, miten pakkauksen osat lajitellaan. Ja että esimerkiksi valmistamamme sleeveri-etiketti on helppo irrottaa pakkauksen päältä erikseen kierrätykseen. EU:n muovistrategiassa on tavoitteena, että 50 % muovijätteestä kierrätettäisiin vuoteen 2030 mennessä. Tähän pääsemiseksi pienetkin asiat ratkaisevat.

Nämä ovat asioita, joilla voimme omalta osaltamme pyrkiä vähentämään asiakasyritystemme pakkausten ympäristökuormitusta ja lisäämään kierrätystä. Olemme myös tehneet tehtaallamme paljon investointeja, jotka vähentävät jätettä ja ympäristökuormitusta jo painovaiheessa. Esimerkiksi uudet, tehokkaat painokoneet vähentävät materiaalihukkaa ja energiankulutusta, ja LED-teknologia ja aurinkopaneelit auttavat pienentämään hiilijalanjälkeämme.

Seuraamme alaan liittyvää keskustelua ja tiedotusta, jotta pysymme jatkossakin ajan tasalla uusista tuulista, muutoksista ja mahdollisuuksista.

Kiitokset vielä Antrolle ja Eijalle mielenkiintoisesta koulutuksesta ja keskustelusta.Blogi

Auraprint tarjoaa haasteita ja urakehitystä: Haastattelussa logistiikkavastaava Axel Welin Työntekijän hyvinvointia tukee oikeat ergonomiset valinnat tuotannossa ja toimistossa – haastattelussa työfysioterapeutti Eevi Pulli Ennaltaehkäisy ja laatupalautejärjestelmä tukevat laadun tarkastusta – haastattelussa Auraprintin laatuvastaava Hanne Palomäki Auraprintin ja Safrentin pitkäaikainen yhteistyö tuo juuri oikeat työntekijät tehtaalle “Pakkausdesignissa voi hassutella, mutta sen pitää myös kestää aikaa” Haastattelussa pakkaussuunnittelija Outi Oravainen Jo kaksi vuotta ilman poissaoloon johtaneita työtapaturmia Pakkauksista ja niihin liittyvästä sääntelystä ennen, nyt ja tulevaisuudessa Iso kiitos kausityöntekijöillemme myös tänä kesänä Auraprint jatkaa taivaltaan vastuullisemmalla polulla myös vuonna 2023 Auraprint 136 vuotta – perinteikkäästä lehtipainosta moderniksi etikettipainotaloksi Mitä painotalon sisällä tapahtuu? Tuotteen matka kaupan hyllylle Toimitusjohtaja Jussi Oksanen: Auraprint on ja tulee jatkossakin olemaan Suomen johtava etikettipainotalo Toimitusjohtaja vaihtuu – millä mietteillä uusi aloittaa ja edellinen jättää tehtävän Vastuullista yritystoimintaa Katsaus tähän päivään ja tulevaan – Ilkka Ylipotin haastattelu Pakkauslehdessä