close X
background image

Blogi

Katsaus tähän päivään ja tulevaan – Ilkka Ylipotin haastattelu Pakkauslehdessä

Uusien nettisivujemme ensimmäinen blogikirjoitus on referointi toimitusjohtajamme Ilkka Ylipotin haastattelusta Pakkauslehdessä. Lehtijutun on kirjoittanut Aino Laine.

Etätyömoodissa yli vuoden verran, asiakaskohtaamisia maskit päässä lastauslaiturilla ja harventuneet työmatkat. Tätä on Turussa toimivan Auraprintinkin arki viime aikoina ollut, ja normaaliin päiväjärjestykseen palaamista odotetaan jo kovasti. – Normaali saattaa tosin muuttua pysyvästi, sillä alalla kuin alalla joudutaan harkitsemaan aiempaa tarkemmin muun muassa sitä, miten paljon kasvokkaisia kohtaamisia järjestetään, ennustaa Auraprintin toimitusjohtaja Ilkka Ylipoti.

Panostuksia tehokkaampaan työhön

Tuoteuutuuksia tuodaan markkinoille alati tihenevään tahtiin, mikä on viime vuosina näkynyt asiakkaiden painatustarpeiden lisääntymisenä. Esimerkiksi ilmeuudistuksien tekemiseen on painatusteknologioiden kehittymisen myötä paremmat mahdollisuudet kuin ennen. Auraprintillä tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että asiakaskohtaamiset ovat lisääntyneet huomattavasti. Viime kevään jälkeen kasvokkaisia tapaamisia on toki jouduttu vähentämään, mutta tilalle on tullut uusia työkaluja. Asiakastapaamisia on järjestetty paljon etänä ja henkilökohtaisissa tapaamisissa on täytynyt välillä olla luova – palaverin voi tarvittaessa pitää vaikka ulkona lastauslaiturilla.

  • Asiakaspalvelu on Auraprintin vahvuus, johon panostetaan jatkuvasti. Asiakasyhteistyö on tärkeää erityisesti palvelun luonteen vuoksi: kaikki tuotteet ovat kunkin asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä ratkaisuja, joten tiedonvälityksen on oltava tiivistä.

Myös laitehankintoja on tehty viimeksi kuluneen vuoden aikana tuotannon tehostamiseksi ja työnlaadun parantamiseksi. Viime keväänä taloon tuotiin uusi laatanvalmistuslaitteisto, ja tänä vuonna painosalissa on panostettu digipainokoneisiin. Uusi tekniikka mahdollistaa aiempaa laajemmat erikoisvärien valikoimat, ja nyt myös digipainopuolella on mahdollista käyttää esimerkiksi metallisävyjä. Lisäksi käyttöön ollaan juuri ottamassa jo toista Ravenwood Linerless -konetta, jolla valmistetaan muun muassa valmisruokapakkauksissa käytettävää taustapaperitonta vyöte-etikettiä, joka on yksi suurimmista myyntiartikkeleistamme.

Laaduntarkkailun tueksi Auraprintillä on myös siirrytty kameratekniikan käyttöön. Jokainen tuote tarkistetaan kameroiden avulla, jotta virheelliset tuotteet voidaan karsia joukosta pois. Merkittävillä investoinneilla on pystytty parantamaan sekä työnlaatua että asiakaspalvelua.

Tukea kansainvälisestä yhteistyöstä

Auraprint on ainoana pohjoiseurooppalaisena etikettituottajana osakkaana eurooppalaisten tarrapainotalojen yhteistyöyrityksessä, Concordia Labelsissa. Yritykset eivät kilpaile keskenään, vaan tekevät teknistä yhteistyötä ja ostokoordinaatiota.

  • Yhteistyö vahvistaa muun muassa toimitusvarmuuttamme, eli selusta on turvattu silloinkin, jos omassa tuotannossamme tapahtuisi jotakin kriittistä.

Digi ei korvaa etikettiä

Graafisen alan pitkäaikainen koetinkivi, digitalisoituminen, ei vaikuta etikettialaan yhtä voimakkaasti kuin alan muihin toimijoihin.

  • Etikettejä ei oikein voi korvata sähköisillä, ja meillä digitalisaatio näkyykin lähinnä tuotantoprosesseissa, toiminnan digitalisoimisena, Ilkka Ylipoti toteaa.

Markkinan ja kulutustottumusten muuttumisen vaikutus pakkauksiin ja etiketteihin tiedostetaan myös Auraprintissä. Kaupan hyllyllä olevien pakkausten ulkonäöllä ja informaatiosisällöllä on suuri merkitys ostopäätöksiin, mutta verkkokaupassa tilanne on toinen. On mielenkiintoista nähdä, meneekö pakkaaminen jatkossa enemmän siihen suuntaan, että tuotteet myydään monipakkauksissa, jolloin riittää, että tarvittavat tiedot löytyvät myyntipakkauksesta eikä yksittäisiä tuotteita enää merkitä.

Pakkausmerkinnät kilpailevat painopinta-alasta

Etiketit ovat korvanneet paljon suoraan pakkaukseen painamista muun muassa siksi, että niiden päivittäminen on yksinkertaisempaa. Sleeveri- ja vyöte-etiketeissä painopintaa on paljon, ja niiden avulla myös myymäläasetteluun saadaan lisää pelivaraa, kun tuotetiedot ja visuaalinen ilme saadaan esimerkiksi perinteisessä jauhelihapaketissa näkyviin yläpinnan lisäksi pakkauksen kylkiin. Auraprintillä painatuksia voidaan jatkaa myös etiketin liimapuolelle, jolloin painopinta-ala kasvaa entisestään.

  • Vaadittavien merkintöjen määrä pakkauksissa on kasvanut ja kasvaa edelleen. Lisäksi monet asiakkaat haluavat lisätä pakkauksiin muuttuvaa tietoa. Digipaino mahdollistaa pienten erien tekemisen, joten sillä voidaan helposti toteuttaa esimerkiksi kampanja- tai kilpailuetikettejä.

Pakkausten lajittelu ja kierrätys huomioidaan etikettimarkkinoilla materiaalivalinnoissa. Jotta kierrätys onnistuu, käytetään joko pakkauksen materiaalia vastaavaa etikettiä tai vaihtoehtoisesti niin erilaista materiaalia, että pakkaus ja etiketti on kierrätysprosessissa helppo erottaa toisistaan.

Paluu ”uuteen normaaliin”

Vuosi sitten Auraprintin myynnissä näkyi selkeä piikki, kun kaikki kynnelle kykenevät yritykset alkoivat valmistaa ja pullottaa käsidesiä, ja samaan aikaan kuluttajien hetkellinen hamstrausinto vauhditti elintarviketeollisuuden tuotantoa. Tämä luonnollisesti lisäsi myös etikettien kysyntää, mutta nyt tilanne on taas tasaantunut.

Joidenkin toimialojen kurimus näkyy jonkin verran myös Auraprintin toiminnassa, yhtiön valmistamia pääsylippuja ja tapahtumarannekkeita kun ei livestriimeissä juuri käytetä.

  • Yhden asiakasryhmän eli pienpanimoiden etiketöintitarpeet ovat merkittävästi vähentyneet ravintolarajoitusten aiheuttaman kysynnän hiipumisen myötä. Niiden ja tapahtumatoiminnan osuus meidän kokonaistuotannostamme on kuitenkin suhteellisen pieni, Ilkka Ylipoti kertoo.

Tuotanto on poikkeusaikanakin pyörinyt Auraprintillä totuttuun tapaan, mutta paluuta tavalliseen arkeen odotetaan. Koronan helpottaessa palataan normaaliin, mutta se normaali todennäköisesti muuttuu pysyvästi, ja esimerkiksi face to face -tapaamisten arvo tulee nousemaan tulevaisuudessa, Ylipoti arvioi.

Blogi

Auraprint tarjoaa haasteita ja urakehitystä: Haastattelussa logistiikkavastaava Axel Welin Työntekijän hyvinvointia tukee oikeat ergonomiset valinnat tuotannossa ja toimistossa – haastattelussa työfysioterapeutti Eevi Pulli Ennaltaehkäisy ja laatupalautejärjestelmä tukevat laadun tarkastusta – haastattelussa Auraprintin laatuvastaava Hanne Palomäki Auraprintin ja Safrentin pitkäaikainen yhteistyö tuo juuri oikeat työntekijät tehtaalle “Pakkausdesignissa voi hassutella, mutta sen pitää myös kestää aikaa” Haastattelussa pakkaussuunnittelija Outi Oravainen Jo kaksi vuotta ilman poissaoloon johtaneita työtapaturmia Pakkauksista ja niihin liittyvästä sääntelystä ennen, nyt ja tulevaisuudessa Iso kiitos kausityöntekijöillemme myös tänä kesänä Auraprint jatkaa taivaltaan vastuullisemmalla polulla myös vuonna 2023 Auraprint 136 vuotta – perinteikkäästä lehtipainosta moderniksi etikettipainotaloksi Mitä painotalon sisällä tapahtuu? Tuotteen matka kaupan hyllylle Toimitusjohtaja Jussi Oksanen: Auraprint on ja tulee jatkossakin olemaan Suomen johtava etikettipainotalo Toimitusjohtaja vaihtuu – millä mietteillä uusi aloittaa ja edellinen jättää tehtävän Vastuullista yritystoimintaa Katsaus tähän päivään ja tulevaan – Ilkka Ylipotin haastattelu Pakkauslehdessä