Käyttöehdot

Auraprint Oy:n me&aura web-portaalin käyttöehdot

Tämän sopimuksen tarkoituksena on Auraprint Oy:n me&aura web-portaalin käyttöoikeuden luovuttaminen käyttäjälle (jäljempänä Käyttäjä). Nämä ehdot koskevat portaaliin rekisteröitymistä ja sen käyttöä.

me&aura web-portaali tarjoaa Käyttäjälle mahdollisuuden mm. vedosten valmisteluun, tallentamiseen ja hyväksymiseen, tilausten tekoon ja käyttäjäkohtaisten vedosten, tuotevarastosaldojen ja tilausten statuksen tarkasteluun.

me&aura web-portaalin käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjä on vastuussa käyttäjätunnuksen ja salasanan säilyttämisestä. Salasana on henkilökohtainen ja / tai oikeushenkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa toiselle henkilölle ja / tai oikeushenkilölle.

Käyttäjä vastaa tallentamansa tai käyttämänsä kuvamateriaalin osalta siitä, että kuvamateriaalin julkaiseminen ei loukkaa ketään kolmatta tai kenenkään kolmannen omistus-, tekijän- tai muitakaan oikeuksia eikä ole lain tai hyvän tavan vastainen.

Auraprint Oy:llä on oikeus muuttaa me&aura web-portaalia, sen ehtoja ja sisältöä, saatavilla oloa ja käyttöön tarvittaville laitteistoille asetettuja vaatimuksia.

Käyttäjä on velvollinen ennen me&aura web-portaaliin rekisteröitymistä antamaan Auraprint Oy:lle tarpeelliset tiedot oikeassa muodossa. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan tietojensa muuttumisesta Auraprint Oy:lle viivytyksettä. Auraprint Oy:llä on oikeus käyttää Käyttäjän antamia tietoja omissa rekistereissään.

Tämä sopimus tulee voimaan Käyttäjän hyväksyttyä nämä ehdot. Auraprint Oy:llä on oikeus purkaa tämä sopimus päättymään välittömästi, mikäli jompikumpi sopijapuoli olennaisesti rikkoo sopimuksen ehtoja.

Sopijapuolilla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman toisen sopijapuolen etukäteistä kirjallista suostumusta.

Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan Suomen lainsäädännön mukaan yleisessä alioikeudessa.