Företag

Auraprint Oy är ett ledande och innovativt tryckeri som specialiserat sig på etiketteringslösningar. Våra huvudprodukter är tryckta produktetiketter, otryckta blancoetiketter, wrap-around-etiketter, sleevers, olika specialetiketter och tryckta förpackningsfilmer. Till vårt produktsortiment hör även biljetter och blanketter.

Vår fördel är vår långa erfarenhet. Vi är mångsidiga, innovativa och investerar – vi vill erbjuda våra kunder den bästa kompetensen i branschen.

Vi sysselsätter cirka 95 personer och år 2018 var omsättningen cirka 14,0 miljoner euro. Vår produktionsanläggning är i Åbo. Våra försäljningskontor ligger i Åbo samt Vanda.

Till Auraprint-bolagen hör även Suomen Turvakilvet Oy, som har specialiserat sig på planering och tillverkning av säkerhetsskyltar och vägvisare. Via handelsplatsen på Suomen Turvakilvet Oy:s webbplats beställer du snabbt och enkelt skyltar och vägvisare.

Suomen Turvakilvet logo