Rekisteriseloste

Henkilötietolain 523/199 10§ mukaan 14.09.2015

 1. Rekisterinpitäjä

Auraprint Oy, PL131 (Tiemestarinkatu 4), 20101 Turku.

Y-tunnus 2215172-3. Asiakaspalvelun puhelinnumero 0207 917 799, keskus 0207 917 700.

Internet osoite www.auraprint.fi sekä www.meaura.auraprint.fi

 1. Rekisterin yhteyshenkilö

Juha Kaija, myyntipäällikkö

Sähköposti juha.kaija@auraprint.fi

Puhelin 0207 917 789 tai 040 569 5795

 1. Rekisterin nimi

Auraprint Oy:n asiakasrekisteri / Me&Aura käyttäjärekisteri

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan tietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen,
 • palvelun toteuttaminen,
 • asiakastapahtumien tallentaminen,
 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen,
 • markkinointi,
 • analysointi ja tilastointi,
 • mielipide- ja markkinatutkimukset sekä
 • muut vastaavat käyttötarkoitukset.

Henkilötietoja ei käsitellä Auraprint Oy:n ulkopuolella.

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja yksilön osalta:

 • Henkilön työnantaja
 • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköposti-osoitteet,
 • rekisteröitymistiedot kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana
 • titteli tai asema työnantajan palveluksessa

Asiakasyritystä koskien:

 • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköposti-osoitteet,
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot,
 • sekä peruutustiedot,
 • mahdolliset luvat ja suostumukset sekä
 • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.
 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan asiakkaalta tai hänen työnantajaltaan tapaamisen tai puhelun yhteydessä sekä sähköpostin välityksellä. Asiakasyritystä koskevia tietoa kerätään Yritystietojärjestelmästä, Luottokunnalta tai muista julkisista tai yksityisistä rekistereistä.

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet
 • Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineistoa ei ole

 • ATK:lla käsiteltävät tiedot

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmiin. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.